Cập nhật tháng 07/2022

Phiên bản được cập nhật vào ngày 02/07/2022 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật 

Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. Sự Kiện Bí Ngố  <Xem Chi Tiết> 

- Khi tham gia hoạt động trên sẽ nhận được : 

+ Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

+Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

+Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

+Tín Vật Siêu Cấp

+Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

+Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại

+Bùa Bảo Toàn Vũ Khí

+ Đá trấn hồn thạch ( theo hệ phái nhân vật sử dụng Event )

+ Rương thần sa 1-6 dòng

+ Rương trang bị PET cấp từ cấp 4 tới cấp 6

+ Tín Vật Siêu Cấp

 

II. Tin Vật 15  <Xem Chi Tiết>

Nâng Cấp  Tín Vật lên 1 cấp

KIẾM THẾ Phong THần TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !