Kết Thúc Event Bánh Chưng

-Thông báo Event Bánh Chưng 2024 sẽ kết thúc vào lúc 00h00 ngày 8 tháng 3 năm 2024 ,

-Các huynh đệ nào chưa nhận thưởng mốc tích lũy nhanh chóng nhận nhé ,

-Khi kết thúc Event sẽ không nhận được mốc tích lũy .