CẬP NHẬT Tháng 03/2024

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc : 17h00 ngày 22/03/2024 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

 

I. EVENT TRÒ CHƠI DÂN GIAN <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Kinh Nghiệm
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí
Tiền Du Long
Rương Thần Sa 1-6 dòng
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái
Bí Kíp Trấn Phái 1-20
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Bí Bảo Lệnh
Tiền xu
Mảnh Ghép Vũ Khí
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Linh Tê Ngọc
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp
Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp
Chiến Thần

II. Túi Phúc 1 Vạn <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

 

Kinh Nghiệm
Lệnh Bài Chiến Công
Tinh Thạch [Cấp 4]
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
Rương Bí Tịch 180
Rương Trang Bị Ngựa
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ
Dị Dung Thạch
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
Thần Khí Bảo Châu
Ấn Ký Tín Vật
Mảnh Già Lam Kinh
Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn
Linh Hồn Thú Cưng

 

III. Cập Nhật Npc Cửa Hàng - Tích Lũy Sự Kiện

 

IV.Kinh Mạch<Xem Chi Tiết